ما زوجیم ودنباله یه زوج از خراسان برای دوستی باز وصمیمی ورفت امد در رده سنی 30 تا 36 اقایون مجرد احترام خودشونو نه دارن چون دقیق گفتم چی میخوایم / زن وشوهر اصلی ونه صیغه و دوست دختر. فقط زوج