سلام به همه دوستان نیما 46 و مهین 42 از تبریز دنبال زوج مناسب جهت ضربدری هستیم از تبریز با اطراف
nimahatami501@yahoo.com