نوید 36 تجربه دار زوج ها ی جوان و بدون بچه فقط از همدان یا کرمانشاه یا سنندج باشند اول هم درتلگرام تست زوج بودن بدهید و تا تست ندهید آشنا نمیشیم آیدی تلمeshmoil