یه پسر قابل اعتماد و مودبم تحصیل کرده از اصفهان چنتا زوج پارتنرداشتم تا حالا و عاشق اینم دوسپسر یا پارتنر سکسی یه خانم متاهل بشام چون خیلی داغ وسکسیم و خلاق تو ارتباط
چشم ابی و قدبلندم خوشتیپم و کسیو هم تیپ خودم میخام
تو تل ارتباط بزنین اشنا شیم


ایدیم


Vooria1