نوید 36 با تجربه اول هم درتلگرام تست زوج بودن بدهید اهل رابطه واقعیم نه چت و صحبت آیدی تلگراممeshmoilضمنان پیام دادید بفرمایید از چه انجمنی بوده متشکرم