من 39 سالمه وزن95 قد178 سفید با کیر همیشه شیو شده که جون میده واسه ساک زدن (رنگ سفید نوک صورتی ) اگر کسی از مشهد دوست داره بکنمش یا برای من ساک بزنه لطفا پیام بده