اگه از تبریز و اطراف زوجی هست که بشه بهشون اطمینان کرد به آیدیم پیام بده
مجرد،ماساژور ، صیغه ای ،نفر سوم «بلاک»
تلگرام
[email protected]