لطفامجردهایالکی پیام ندیدوقت همدیگه رونگیریم دنبال یک زوج قابل اعتمادوباحال هستیم برای رفت آمدراحت وخوشگذرونی ارقم یا دورور قم بایدبراهمزوج بودنمون روثابت کنیم واینکه هدفما اول تفریحه بعدسکس موازی اگه ازهمخوشمون اومدسکس ضرب انجام میدیم
آیدی تل
@Assssssaljoon