سلام زوجیم ۴۰و۳۵ ضرب وموازی تجربه نداشتیم ولی ......!!!! لطفا فقط وفقط زوج((زن وشوهر واقعی عقددائمی،نه صیغه!)) وحتما اصالته فارس باشن ،اگه میشه ابتدا پیام خصوصی ، بعد بریم جلو...ارادتمند شاهرخ