سلام
یه نفر خانوم لزبین متشخص و تمییز جهت ارتباط با زوج از تهران پیغام بذاره
آقایون با نمک لطفا از گذاشتن پیغام الکی خود داری کنند
ممنون