سلام.
من مهردادم از آمریکا 32 ساله و حدود 3 هفته بعد دارم میام ایران.
شخص تحصیل کرده و خیلی مهربونی هستم و واسه خانومها خیلی احترام قائلم.
اگه خانوم محترمی هست که تمایل به دوستی و سکس سالم داره منم مایل هستم و مهارتهای سکسی خیلی جالبی هم توی زندگی در امریکا پیدا کردم.
تلم @metadone86
خوشحال میشم پیام بدید ...