قابل توجه زوجهاي عزيز و محترم
زوجها و محارمي كه دوست دارن در كمال آرامش و اعتماد و احترام لذت ببرن در خدمت هستم.
٣٩سالمه از تهران
فوق ليسانسم
كارمندم
تجربه نفر سوم رو با زوج از تهران و شهرستان داشتم
اعتبار و آبروي طرف مقابلم برام بسيار حائز اهميته
اگه موافق بوديد خوشحال ميشم در خدمتتون باشم
اينم خط منه:٠٩١٢٤٣٣٢٩٩٧