زوج هستیم به دنبال زوج متشخص و تحصیلکرده برای رابطه صرفا مجازی.تمایلی برای رابطه حضوری و ضرب و موازی نداریم.هدفمون هم لذت تنوع با اطلاع و هماهنگی همیدگه است.آیدی تلگرام جهت ارتباط rszlb