نوید 37 با تجربه زوج های جوان اول در تلگرام مخفی تست زوج بودن گرفته می شود اهل رابطه واقعی و حضوریم زوجها ازشهرهای همدان زنجان کردستان و کرمانشاه باشند جهت تمایل به رابطه واقعی به آیدی تلگراممtatarestan پیام دهید