سلام یک دخمل ناز میخوام برام تو ماشین ساک بزنه
هزینشم هرچی بگه بهش میدم
ایدی تلگرامم
pmohamadi6