زوج واقعی جوان از غرب کشور جهت ام اف ام واقعی و حضوری پیام دهد قبل از هرچیز در اسکایپ یا تلگرام.مخفی تست گرفته می شود آیدی تلگراممtatarestan من نوید 37 با تجربه