سلام به خانوم های ممه گنده
سعید هستم 26 ساله از مشهد
هرکی از خانومها ترجیحا 35 سال بیشتر که ممه های گنده و با حالی دارن به ایدی زیر پیام بدن
پول خوبی میدم و عاشق خوردنم (بدون هیچگونه سکسی فقط دوست دارم بخورم)
ایدی تلگرامم @lovelyclown
منتظرم خانومهاااااا