سلام
چند روزی برای ماموریت کاری میام اصفهان
اگر خانم یا دختر با حال هست
پیام بده
ممنون