سلام. 28 سالمه و خیلی حضری هستم کسی اگه برای سکس هست بگه.