@:
من سرکاری نیستم حضوری ام و پولم حضوری میگیرم اقا

آرمینم 17 سالمه فقط از تهران اقا، لاپایی میدم ساک میزنم و عشق بازی و لب و بغل اینا 150 تومن میگیرم. مکان ندارم، قیافمم خوبه

هرکی میادش اقا اصل بده بگه چندسالشه و کجای تهرانه
پولو حضوری قبل سکس تو.مکانتون میگیرم، لات و لوت و لاشی نیادش اقا

اگ میخای چونه بزنی واس پول پیام نده اقا چون بلاکت میکنم سنم کمه 150 میگیرم ، بعدشم من هیچ وقت توش نمیدم، میزارم بمالین سولاخم ولی توش نه،

کسی زنگ نزنه ج نمیدم میزارمش لیست سیاه، فقط اس یا تلگرام

کسی هم بخاد میکنمش 150 میگیرم اقا

شمارم:
09373975868
اینم آیدیم:
@Yes_i_see