سلام. نفر سوم اقا با ساپورت مالی پیام بده . ایدی تلگرام @Ggghvdfg و ما اهواز هستیم و فقط وفقط از اهواز پیام بدن