ما زوج هستیم از مشهد دنبال یک پارتنر سوم خانم میگردیم به همراه ساپورت مالی.لطفا کسی این شرایط رو داره پیغام بده در غیر این صورت شرمنده هستیم .
برای ارتباط لطفا خصوصی پیغام بزارید.