سلام
دنبال یه خانم هستم که از بودن با هم لذت ببریم
اهل دودو دم نباشه
دنبال دردسر نباشه
متاهل نباشه
تا اونجا که بتونیم نیازهای همو درک کنیم و برطرف کنیم
بیشتر دنبال کسیم که تنهاییمونو با هم باشیم
رابطه با نهایت احترام و درک ادامه پیدا کنه
لطفا اگر متاهل هستی پیام نده که اهل خیانت نیستم و حوصله دردسر ندارم
قیافم عادیه
قدم 180
وزن 90
شومبول 18 سانت

بالاخره سکسم شاید داشتیم