یه خانم برا دوستی و چت هست . از اصفهان باشه بهتره . اگه اوکی بودیم دوستیمون و حضوری هم ادامه میدیم . آیدی تلگرامم @n2545