سلام 26 سالمه.من عاشق سکس با مطلقه هستم چون فهمیده هستند پسر را درک می کنند بچه بازی در نمیارند و خلاصه زن کامل هستند.کسی بود شماره تل من 9136093733