درود
یه خانم با شخصیت و تحصیل کرده برای ارتباط بلند مدت در صورتی که سلایق و نظراتمون بهم نزدیک باشه میخام
اگر متاهل هستی پیام نده چون اهلش نیستم
ممنون