سلام، نفر سومم کم سن از اصفهان، با دو زوج تجربه داشتم، زوج های متشخص و تحصیلکرده که نفر سوم کم سن خوش اخلاق مودب مطمن قد بلند میخوان برا دوستی و رابطه و بیرون رفتن به ت.ل.گ.ر.ا.م. پیام بدین آشنا شیم باهم.
ایدی ت.ل.گ.ر.ا.م.م
Behzad_7373