فرهادم 30ساله خیییییییییلی داغ و حشری هستم .از مالیدن و انگشت کردن و دست مالی خییییییییییلی خوشم میاد.از کردن کون سفید و تمیز حال میکنم.خیلی حشریم و کلاهک کیرم هم سفید و بزرگه . خوب بلدم چطوری به طرفم حال بدم.اهل اصفهانم..اعتماد و احترام متقابل برام خیلی مهمه.من سکس را بخاطر لذتش دوست دارم و اینکه خیلی داغم.اهل اذیت و سواستفاده نیستم.چند روزی مکانم اوکی هست.خصوصی پیام بدین