۳۰ سالمه دانشجوی ارشدم قم زندگی میکنم ولی تهران زیاد رفت امد دارم فیسمم خوبه هیکلمم ورزشکاریه دنبال دوستم فرقی نداره مجرد یا متاهل فقط میخوام دوست باشم اگه خودش خواست سکسم میکنیم ایدی تل ehsan_1120