سلام من امیرم بشدت هات و سکسی خوشتیپ و خوش هیکل ورزشکارم
یه زوج خوب و شیک میخام واس رابطه سکسی فقط...هراقایی دوسداره واس خانمش به بی اف متین و باشخصیت پیدا کنه بیاد تلگرامم
قدم ۱۸۸ وزنم ۸۶ سنم ۲۶ چشم ابی پوست جوگندمی تحصیل کرده و فهیم
ایدی تلم vooria1..
09226089269