م ۳۰ ساله هستم ساکن قم فیسم خوبه تیپم خوبه هیکلمم خوبه سوادمم کارشناسیه ارشد هستش به خاطر شغلم تهران ماهی چند بار می یام دنبال زوجی هستم برای رفاقت از تهران یا قم باشه اگه تهران بود لطفا طرفای جمهوری یا تجریش باشه بیشتر دوست دارم رفاقت سه نفره کنیم تا از تنهایی دربی یایم سکس برام تو اولویت نیست مگر اینکه خودشون بخوان لطفا از شهرهای دیگه پیام ندن ممنونم
ادرس تل : ehsan_1120
و شمار تلفنمم : ۰۹۳۶۸۴۵۸۹۵۴