خودم ۲۴ سالمه خیلی تنهام از تهرانم دنباله یه همدمم تو هر سنی