سلام
رضا 35 و مونا 28 زوج جهت رفت و آمد صمیمی و آزاد و بعد از اعتماد موازی و ضرب ترجیحا از خوزستان و اصفهان یا تهران
لطفا مجردها پیام ندن چون باید عقدنامه رو نشون هم بدیم جهت اعتماد صیغه نامه هم قبوله در صورت تمایل ایمیل بزنید لطفا
[email protected]