اسمم رضاست دانشجوهستم وفعلاساکن قمم..به یک خانم جهت دوستی وصیغه احتیاج دارم ..ازنظرمالیم کاملاساپورتش میکنم۰۹۱۴۰۵۱۱۲۹۸