زوج با شخصیت از ارومیه اگه هست بیاد تلگرامم نفر سوم میشم ایدیم [email protected]