سلام من عسل ۲۴ساله بامیلادشوهرم ۳۰ساله پایه سکس سه نفره هستیم یه پسرخوشتیپ باادب وبافرهنگ ورازدار ووضعیت مالی خیلی خوب داشته باشه چون میخوام ساپورت مالی کنه ماهم همه جوره بخوادباهاشیم وبهش حال میدیم واهل گردش وتفریح صددرصدواقعی این اکانته تلگرام لطفاپیشنهادهاتون رابامن درارتباط بزارید فقط الکی نیاید ازخودتون تعریف کنید باید خودتون راثابت کنیداین پسرخوشتیپ از تهران یاکرج یاشمال باشه بهتره سنشم 26سال بیشترنباشه وهمین روزایه مسافرت شمال داریم میخوام بیادپیشمون فقط ازخرج کردن نترسه ممنون

@Assssssaljoon