از اصفهان خانم برا دوستی کسی هست بیاد تلگرام کمک مالی هم میکنم [email protected]