امیرم 27 محرد بشدت هات و حششری
بنظردیگران ک خوشتیپ و خوشچهره ام
مشخصات : قدبلند و چشم رنگی پوست جوگندمی سایزم18
به تلگرام پیام مبدین
: vooria1