سلام،واسه امشب مکان دارم تو مشهد - قاسم آباد،خانومایی که حشرین و میخوان یکی کسشونو بلیسه بهم پیام بدن .