سلام از کرمانشاه کسی نیست که بخواد یه حال اساسی بکنه؟یه کونی میخوام اساسی بهش حال میدم
09188585953 بهم زنگ یا پیام بدین