سلام برده خانم هاتون میشم می لیسم خلاصه هر کاری که گفتن انجام میدم @boy_car