مشهد زندگی میکنم با خانواده
اما الان تربت حیدریه درس میخونم و کار میکنم.
تنهای تنهام و دنبال ی خانوم واسه رابطه پایدار و همیشگی هستم
اگر کسی بود پیام بده ضمنا قول میدم قول که پشیمون نشه