سلام یه پسر متولد 68 هستم
دنبال یه دوست واقعی هم احساس هم جنسی .
از قشم یا بندر که حاضر باشه با یه کارگر دوست بشه یه دوست واقعی.
آی دی تلگرام
qeshmi27