سلام یه دختر خوشتیپ اهل حال باشه البته داغ هست جواب بده