سلام. عنوان تاپیک مشخصه من مجردم 25 ساله خانمای متأهل یا زوج پایه ای که با رفاقت مشکل نداشته باشه میتونه یا اینجا پیام بده یا بیاد تلگرام پیام بده.

ترجیحا از ارومیه. اطراف هم بود مشکلی نیست.

زوج خوب و خوشگل یا خانوم سن بالای ناز بیاد

آیدی تلگرامم پیام بدید حتما بگید که از کیر تو کس اومدید پی وی من:
https://t.me/pesaram25