سلام دنیال یه کیر هستم تو جزیره کیش میخوام کونمو جر بده هر کس هست ایدی تلگرام بده