برده جنسی و یا شریک جنسی زوج میشم - من سعید 30 170 70 متاهل از مشهد . پسری تمیز باادب و باشخصیت هستم . فیس معمولی و مردونه - صورت و بدنم همیشه صاف و بدون مو - پوستم سفید - کونم بزرگ و سکسی و ژله ای - مطیع و حرف گوش کن زوج های عزیز - فقط زوج و زیر 20 سال پیام بزارن - ممنون