من ٣٥ سالمه از تهران دنباله يه خانم خوب پايه عشق وحال ميخام چيزيم ازش دريق ندارم تا وقتي باهميم