من علی هستم 25 سال دارم محل کارم سیرجان هست و اینجا تنهام ، آدرس ایمیلم
[email protected]