خیلی تنهام و دنبال یه خانم محترمم واسه دوستی . لطفا یه خانم بهم پیام بده. یه با معرفت . سن و سال هم برام مهم نیس. لطفا یکی پیام بده بهم . بی صبرانه منتظرم.
09021290999